Stav k 23. 9. 2023 3.39

Nalezeno 12 záznamů. Poslední změna: 21. 9. 2023 7:32:34
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v obci Lesní Hluboké 202332 Oznámení Katastrální úřad 21.09.2023 30.10.2024 21.09.2023 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 202331 Oznámení OÚ Lesní Hluboké 06.09.2023 23.11.2023 06.09.2023 dokument PDF
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023 202330 Informace ÚZSVM 04.09.2023 01.01.2024 04.09.2023 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR JMK 202329 Veřejná vyhláška KrÚ JMK 28.08.2023 08.10.2023 28.08.2023 dokument PDF
Úhrada vodného za 1.pol.2023 202324 Informace OÚ Lesní Hluboké 25.07.2023 30.09.2023 25.07.2023 dokument PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023 - dotace obchod 202322 Veřejnoprávní smlouvy Obec Lesní Hluboké 03.07.2023 04.07.2026 03.07.2023 dokument PDF
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření-DSO Devět křížů 202320 Oznámení DSO Devět křížů 21.06.2023 31.12.2023 21.06.2023 dokument PDF
Opatření obecné povahy - lesy ČR 202254 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 04.11.2022 31.12.2023 04.11.2022 2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 - dotace obchod 202209 Veřejnoprávní smlouvy Obec Lesní Hluboké 23.02.2022 24.02.2025 23.02.2022 dokument PDF
Stanoviště sběrných nádob - k OZV č. 1/2021 202146 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Lesní Hluboké 06.12.2021 31.12.2030 06.12.2021 dokument PDF
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 - dotace obchod 202104 Veřejnoprávní smlouvy Obec Lesní Hluboké 11.02.2021 12.02.2024 11.02.2021 dokument PDF
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy 201805 Informace Obec Lesní Hluboké 02.02.2018 31.12.2025 02.02.2018 dokument PDF