iMunis eDeska

Lesní Hluboké

Úřední deska – Stav k 23. 11. 2017 03:00:43

Nalezeno 9 záznamů.Poslední změna: 21.11.2017 13:50:42

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Pracovní pozice - doručovatel denního tisku 201790 Informace OÚ Lesní Hluboké 21.11.2017 8.12.2017 21.11.2017 dokument PDF (40 kB)
Omezení v provozu MěÚ Rosice 7.12.2017 201789 Oznámení Město Rosice 20.11.2017 7.12.2017 20.11.2017 dokument PDF (125 kB)
Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů 201787 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 8.11.2017 25.11.2017 8.11.2017 dokument PDF (298 kB)
Návrh opatření obecné povahy 201786 Dokumenty KrÚ JMK 7.11.2017 24.11.2017 7.11.2017 dokument PDF (297 kB)
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp. hospodaření 201785 Oznámení Obec Lesní Hluboké 6.11.2017 30.12.2017 6.11.2017 dokument PDF (75 kB)
Výběrové řízení - strážník Městské policie Rosice 201781 Oznámení Město Rosice 23.10.2017 24.11.2017 23.10.2017 dokument PDF (268 kB)
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozp.hosp. - svazek Devět křížů 201757 Oznámení Obec Lesní Hluboké 26.7.2017 31.12.2017 26.7.2017 dokument PDF (74 kB)
Vývoz kalů z jímek a septiků 201731 Informace OÚ Lesní Hluboké 24.4.2017 31.12.2017 24.4.2017 dokument PDF (375 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení geodetických prací v obci 201727 Oznámení Zeměměřičský úřad 28.3.2017 15.12.2017 28.3.2017 dokument PDF (1 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.