iMunis eDeska

Lesní Hluboké

Úřední deska – Detail

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Značka: 201805 Zveřejněno od: 2.2.2018 13:45:36 Zveřejnit do: 31.12.2025 13:39:10 Typ: Informace Původce: Obec Lesní Hluboké Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 68 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Lesní Hluboké

Vyvěšeno od: 2.2.2018
Má být vyvěšeno do: 31.12.2025

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.2.2018 13:45:36
Do: 31.12.2025 13:39:10

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.