iMunis eDeska

Lesní Hluboké

Úřední deska – Detail

Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin

Značka: 201951 Zveřejněno od: 21.10.2019 8:42:03 Zveřejnit do: 1.12.2019 8:36:38 Typ: Informace Původce: E.on Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – E.on

Vyvěšeno od: 21.10.2019
Vyvěšeno do: 1.12.2019

Úřední deska – Lesní Hluboké

Vyvěšeno od: 21.10.2019
Má být vyvěšeno do: 1.12.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 21.10.2019 8:42:03
Do: 1.12.2019 8:36:38

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.