iMunis eDeska

Lesní Hluboké

Úřední deska – Detail

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2019 - dotace obchod

Značka: 201940 Zveřejněno od: 1.7.2019 16:59:46 Zveřejnit do: 1.7.2022 16:44:42 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obec Lesní Hluboké Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 161 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Lesní Hluboké

Vyvěšeno od: 1.7.2019
Má být vyvěšeno do: 1.7.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.7.2019 16:59:46
Do: 1.7.2022 16:44:42

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.