iMunis eDeska

Lesní Hluboké

Úřední deska – Detail

Oznámení o konání schůze ZO dne 20.1.2020

Značka: 202001 Zveřejněno od: 13.1.2020 10:28:01 Zveřejnit do: 20.1.2020 19:26:37 Typ: Oznámení o konání Zastupitelstva Původce: Obec Lesní Hluboké Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 70 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Lesní Hluboké

Vyvěšeno od: 13.1.2020
Má být vyvěšeno do: 20.1.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.1.2020 10:28:01
Do: 20.1.2020 19:26:37

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.