iMunis eDeska

Lesní Hluboké

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Značka: 202126 Zveřejněno od: 30.8.2021 14:10:59 Zveřejnit do: 31.12.2023 14:07:31 Typ: Informace Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 30.8.2021
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Lesní Hluboké

Vyvěšeno od: 30.8.2021
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 30.8.2021 14:10:59
Do: 31.12.2023 14:07:31

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.